[ home ] [ int ] [ biz / edi ] [ vir / cuck ] [ mod ] [ meta / test / arch ] [ wiki / map ] [ register / login / my threads / replied threads / followed threads ]

/vir/ - Virgin (1 reader)

this man? a virgin? LOL
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed

Russian Federation Dolgoprudnyy, Moskovskaya oblast'  No.5264 +2 

5odny been 2edeek wadeeny el9amara fy essa7ab
9alby been 2edeek 3addaalak 9alby alfy baab
3omry been 2edeek rag3aly el3omri fat wra7
naseeny el7ozny wlgraa7 wsneeny ettohah wl3adhaab

leelah men lghraam nesra 9haa 2naa waanta bessneen
leelah men lghraam wna3eishhaa 9loob metshawwa9een
leelah men lghraam dy ghanaawy whamsy weshtyaa9
wkfaayah 3leenaa men elforaa9 welnaar wel7eerah welaaneen

Russian Federation Dolgoprudnyy, Moskovskaya oblast'  No.5265 +2 

numerals stand for number of times i have never had sex

United States the american tranny Cincinnati, Ohio  No.5267 +3 

i have never had sex

Lithuania the lithuanian pepe garrison Kaunas, Kauno apskritis  No.5268 +2 

i have never had sex[Return][Go to top] [Post a Reply]
[ home ] [ int ] [ biz / edi ] [ vir / cuck ] [ mod ] [ meta / test / arch ] [ wiki / map ] [ register / login / my threads / replied threads / followed threads ]